Οι παραγγελίες στο Woocommerce πιο γρήγορες από ποτέ

Οι παραγγελίες στο Woocommerce πιο γρήγορες από ποτέ

12/06/2023
Scroll down icon
Οι παραγγελίες στο Woocommerce πιο γρήγορες από ποτέ

Το Woocommerce υπόσχεται σημαντικές αναβαθμίσεις για τα ηλεκτρονικά καταστήματα που το χρησιμοποιούν με την υλοποίηση του High-Performance Order Storage (HPOS). Από την πλευρά του πελάτη θα βελτιωθεί μέχρι και 5 φορές η ταχύτητα δημιουργίας παραγγελίας και το checkout θα γίνει έως και 1,5 φορά πιο γρήγορο, ενώ και από την πλευρά του διαχειριστή θα υπάρξει μεγάλη βελτίωση– για παράδειγμα η εύρεση μιας παραγγελίας μπορεί να είναι μέχρι και 40 φορές γρηγορότερη(!).

Τι είναι το High-Performance Order Storage;

Το HPOS είναι μια μεγάλη αναβάθμιση της βάσης δεδομένων του Woocommerce. Μέχρι τώρα οι παραγγελίες των ηλεκτρονικών καταστημάτων αποθηκεύονταν στους ίδιους πίνακες στη βάση δεδομένων που αποθηκεύονταν και τα άρθρα (post) του WordPress. Το HPOS θα μεταφέρει τις πληροφορίες των παραγγελιών σε νέους, ειδικούς πίνακες, κάτι που θα κλιμακώνεται καλύτερα με την αύξηση των παραγγελιών στον χρόνο.

Πότε θα είναι διαθέσιμο το HPOS;

Η επικρατέστερη ημερομηνία αυτήν τη στιγμή είναι ο Αύγουστος του 2023. Όμως, επειδή κάποιοι κατασκευαστές plugin μπορεί να μην είναι έτοιμοι μέχρι τότε, ενδεχομένως να καθυστερήσει η σχετική ενημέρωση, προκειμένου αυτοί να έχουν περισσότερο χρόνο να κάνουν τις αλλαγές που είναι απαραίτητες.

Όταν κυκλοφορήσει το HPOS θα είναι υποχρεωτικό για όλα τα καταστήματα. Επί του παρόντος υπάρχει η δυνατότητα να ενεργοποιηθεί σε δοκιμαστικό επίπεδο. Η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα που χρησιμοποιούν την έκδοση 7.1 (ή νεότερη) του Woocommerce. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει από τον developer του ηλεκτρονικού του καταστήματος να κάνει τη σχετική ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε εδώ.