H.E.R. S.A.

H.E.R. S.A.

Web design, web development
Scroll down icon
H.E.R. S.A.

WHO

H.E.R. S.A.

WHEN

2019

WHERE

Λάρισα

Η H.E.R. S.A. (HELLENIC ENVIRONMENTAL RECYCLING S.A.)

Δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και αξιοποίηση των Αποβλήτων Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ολοκλήρων ή μέρους αυτών.

Η ομάδα μας, ανέλαβε το σχεδιασμό της ιστοσελίδας της H.E.R. S.A.. Δημιουργήσαμε έναν ιστότοπο ο οποίος εξηγεί με σαφήνεια στο χρήστη τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία . Ο καθαρός σχεδιασμός σε συνδυασμό με τις έντονες αντιθέσεις της παλέτας του μπλε και του πράσινου, είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τον ιστότοπο.

Η αμεσότητα και η ευελιξία των διαδρομών στην ιστοσελίδα παρέχει μια ευχάριστη εμπειρία στο χρήστη.