Αφροδίτη

Αφροδίτη

Logo creation
Scroll down icon
Αφροδίτη

WHO

Αφροδίτη

WHEN

2015

WHERE

Λάρισα

Σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας για την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι το brand name του δικτύου καταστημάτων ρουχισμού -φυσικών και ψηφιακού- με έδρα την Ελασσόνα.

Σκοπός του σχεδιασμού είναι να αναδείξει τη δυναμική και την εξέλιξη της εταιρείας επικοινωνώντας παράλληλα την προσέγγισή της που θέτει, την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων της, στο επίκεντρο του.

Λαμβάνοντας έμπνευση από το όνομα της εταιρείας, δημιουργήσαμε μια τολμηρή και δυναμική σχεδιαστική λύση, όπου το λογότυπο χωρίζεται σε δυο επίπεδα για να τονιστεί στο πάνω επίπεδο το δυναμισμό, με επιβλητικό τρόπο ενώ στο δεύτερο επίπεδο αναγράφεται το όνομα με αυστηρή γεωμετρική γραμματοσειρά, που ολοκληρώνει τη φιλοσοφία σε όλα τα επίπεδα.